NHS 70: As Long as the Heart Beats @ Wales Millennium Centre, Cardiff [from 21 to 22 July]

NHS 70: As Long as the Heart Beats


24
21 - 22
July
11:00 - 19:10

 Facebook event page
Wales Millennium Centre
Bute Pl, CF10 5AL Cardiff
National Theatre Wales
NHS70: As Long as the Heart Beats

21 Jul — 22 Jul 2018

PART OF NHS70 FESTIVAL
Venue: Outpatient Department, Royal Gwent Hospital, Cardiff Road, Newport, NP20 2UB
Tickets: £10
Concessions: £8
Age Guidance: 12+ (No under 2s).
Over a year ago, National Theatre Wales asked the people of this country to share their stories and memories of the NHS.
Gathered from across Wales and the NHS, we’ve woven these individual threads into an immersive and engaging theatrical production that will take place in the Outpatient Department of the Royal Gwent Hospital in Newport, featuring specially-composed music and interactive elements.

Taking us behind the scenes, As Long as the Hearts Beats journeys back through the first 70 years of the NHS and looks ahead to the next seven decades.

There are just ten opportunities to see this life-affirming show which has care and compassion at its heart, performed in the heart of a living, working hospital. So please turn off your mobile phones and wash your hands, it’s visiting time.
______________________________________________________
National Theatre Wales
NHS70: As Long as the Heart Beats

21 Gor — 22 Gor 2018

RHAN O WYL NHS70
Lleoliad: Outpatient Department, Royal Gwent Hospital, Cardiff Road, Newport, NP20 2UB
Tocynnau: £10
Gostyngiadau: £8
Canllaw Oed: 12+ (Dim plant dan 2 oed).
Dros flwyddyn yn ôl, gofynnodd National Theatre Wales i bobl y wlad hon rannu eu straeon a’u hatgofion o’r GIG.

Wedi’u casglu o ar draws Cymru a’r GIG, rydym wedi gweu’r elfennau hyn yn gynhyrchiad theatrig ymdrochol a difyr fydd yn cael ei gynnal yn Adran Cleifion allanol Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd, ac yn cynnwys cerddoriaeth a gyfansoddwyd yn arbennig ac elfennau rhyngweithiol.

Gan fynd â ni y tu ôl i’r llenni, mae As Long as the Hearts Beats yn teithio yn ôl drwy 70 mlynedd cyntaf y GIG ac yn edrych ymlaen at y saith degawd nesaf.

Deg cyfle yn unig fydd i weld y sioe llawn bywyd hon gyda gofal a chydymdeimlad wrth ei gwraidd, wedi’i pherfformio mewn ysbyty sy’n fyw ac yn gweithio. Felly diffoddwch eich ffonau symudol a golchwch eich dwylo, mae’n amser ymweld.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Wales Millennium Centre:

NHS 70: Come Back Tomorrow
Wales Millennium Centre
NHS 70: Eczema!
Wales Millennium Centre
Hwn yw fy Mrawd: Paul Robeson - Arwr i Gymru, Arwr i'r Byd
Wales Millennium Centre
Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Teilwng yw'r Oen
Wales Millennium Centre
Anweledig
Wales Millennium Centre
Cyw a'r Gerddorfa
Wales Millennium Centre
Gig y Pafiliwn
Wales Millennium Centre
Gig y Pafiliwn
Wales Millennium Centre
Summer Holiday The Musical
Wales Millennium Centre
Cardiff Summer Shred 2018
Wales Millennium Centre
Let It be
Wales Millennium Centre
Let It Be UK Tour 2018 - Cardiff
Wales Millennium Centre
Evita
Wales Millennium Centre
Faulty Towers: The Dining Experience
Wales Millennium Centre
War and Peace - Caerdydd | Cardiff
Wales Millennium Centre
La Cenerentola - Caerdydd | Cardiff
Wales Millennium Centre
Rob Brydon: I Am Standing Up
Wales Millennium Centre
Royal Air Force in Concert Centenary Tour
Wales Millennium Centre
Joanna Lumley: It's all about me
Wales Millennium Centre

The most anticipated events in Cardiff :

Take your Henry Hoover for a picnic
Bute Park
Cardiff Half Marathon 2018
Cardiff city centre
Sold Out | Pete Tong Presents Ibiza Classics - Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Ice Cream Festival 2018 | Cardiff
Cardiff
Cardiff University/Cardiff Half Marathon 2018
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
The Great British Gin Festival - Cardiff
Portland House
Wales v Spain
Cardiff City Football Club
Jason Derulo | Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff
Wales V Rep Of Ireland (Uefa Nations League)
Cardiff City Stadium
Wales v Spain (International Friendly)
Principality Stadium
The most popular events in your news feed!