Castell Tywyll Sain Ffagan | St Fagans Dark Castle Tours @ St Fagans National Museum of History, Cardiff [from 19 July to 26 August]

Castell Tywyll Sain Ffagan | St Fagans Dark Castle Tours


112
19
Jul
 
- 26
Aug
21:45 - 22:25

 Facebook event page
St Fagans National Museum of History
CF56 Cardiff
A 100 minute evening ghost walk. The tour begins as we walk to the castle, along the wooded lane and past the ponds, site of the original St Fagans Village settlement. There we stop briefly for tales of ghostly sightings and legends in the grounds, before we reach the castle itself and enter.

Once inside, we gather in its darkened rooms and passageways to explore its ghostly history.

Cost: £12.50 (Adult) £10 (Junior 10-13 yr old)

Suitability: 10+ (under 18s must be with an adult)

This is a «no-nonsense, no gimmicks» faithfully researched and delivered torch-lit tour of the museum grounds and buildings, to the very spots where inexplicable things have been repeatedly seen, heard and felt over the years.

The tours are delivered through a partnership between St Fagans National Museum of History and Cardiff History and Hauntings.

Spaces are limited and all tickets must be purchased in advance

For more information and booking, please go to the Cardiff History and Hauntings website: cardiffhistory.co.uk.

*****************************************************************************
Taith ysbrydion 100 munud fin nos. Bydd y daith yn dechrau trwy gerdded i'r castell ar hyd llwybr coediog heibio'r llynnoedd, safle pentref gwreiddiol Sain Ffagan. Byddwn yn stopio yno i glywed am rai o straeon a chwedlau'r ardal, cyn cyrraedd y castell ei hun…

Ar ôl mynd i mewn, byddwn yn archwilio'r ystafelloedd a'r coridorau tywyll, ar drywydd hanesion iasol.

Pris: £12.50 (Oedolion) £10 (plant 10-13 oed)

Addas i: 10+ (rhaid i blant dan 18 fod yng nghwmni oedolyn)

Does dim gemau na thriciau ar y daith hon. Rydym wedi ymchwilio’n drylwyr ac yn driw i bob stori. Ar y daith golau fflachlamp o’r gerddi a’r adeiladau, awn i’r union lefydd lle mae pobl wedi gweld, clywed a theimlo pethau anesboniadwy dros y blynyddoedd.

Partneriaeth rhwng Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru a Cardiff History and Hauntings yw’r teithiau.

Nifer benodol o lefydd sydd ar gael, ac mae’n rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i wefan Cardiff History and Hauntings: cardiffhistory.co.uk.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ St Fagans National Museum of History:

Gŵyl Fwyd Sain Ffagan | St Fagans Food Festival
St Fagans National Museum of History
Owain Glyndŵr: Ein Harwr Ni
St Fagans National Museum of History
Owain Glyndŵr: The Rebel Prince of Wales
St Fagans National Museum of History
Nosweithiau Calan Gaeaf | Halloween Nights
St Fagans National Museum of History
Nosweithiau Nadolig | Christmas Nights
St Fagans National Museum of History

The most anticipated events in Cardiff :

Cardiff Half Marathon 2018
Cardiff city centre
Wine, Cheese & Chocolate Festival Cardiff
DEPOT
Cardiff University/Cardiff Half Marathon 2018
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Wicked @ WMC Cardiff Bay
Wales Millennium Centre
Weston-super-Mare Carnival
Weston-super-Mare
Weston-super-Mare Rum and Reggae Festival | On Sale Now!
Tropicana, Weston-super-Mare
Cellar Door - Rave In a Barn! Tickets Now Live!
Cellar Door - House & Techno
Wales v Spain
Cardiff City Football Club
Jason Derulo | Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff
Wales V Rep Of Ireland (Uefa Nations League)
Cardiff City Stadium
The most popular events in your news feed!