Finery & Charlie Francis & Cotton Wolf @ Festival of Voice - Gŵyl y Llais, Cardiff [15 June]

Finery & Charlie Francis & Cotton Wolf


16
15
June
21:00 - 23:00

 Facebook event page
Festival of Voice - Gŵyl y Llais
CF10 5AL Cardiff
Finery is the moniker for the dark, industrial electronica stemming from the collective minds of long-term Cardiff natives Charlie Francis and Jemma Roper. Having met in the early 2000s when Francis mixed a track for Roper’s former band, Sammo Hung, this most recent collaboration builds on their gradually evolved and intuitive working partnership. Combining Francis’ well-renowned skills as a producer (R.E.M., High Llamas, Creation Records) with Roper’s lyrical prowess and unique vocal, Finery conjures images of unsettling dystopian futures lingering behind a benign-looking present.

Charlie Francis will also be performing tracks from his 'Songs for Singers' project. Motivated by the desire to write on themes beyond love and relationships, this project charts much broader aspects of the human condition. Calling on the talents of musicians Charlie has worked with, 'Songs For Singers' delivers some of South Wales' finest vocalists.

Cotton Wolf brings together the Welsh ‘Super Producer’ Llion Robertson and classically-trained composer Seb Goldfinch. Embracing the conflicts between man and machine in an ever-digitising world, the duo create epic soundscapes with minimalist vocals. With themes engaging with the connection and disconnection found in our interactions with technology, the electronic backdrops are mediated through the pair’s deft, warming and human approach to production.
______________________________________________________
Finery yw’r enw ar y gerddoriaeth electronica dywyll, ddiwydiannol sy’n deillio o ddychymyg Charlie Francis a Jemma Roper o Gaerdydd. Ar ôl cyfarfod yn gynnar yn y 2000au pan gymysgodd Francis drac i Sammo Hung, hen fand Roper, mae’r cywaith diweddaraf hwn yn datblygu ar eu partneriaeth weithio reddfol sydd wedi esblygu’n raddol dros y blynyddoedd. Gan gyfuno sgiliau enwog Francis fel cynhyrchydd (R.E.M., High Llamas, Creation Records) a grym geiriau a llais unigryw Roper, mae Finery yn creu delweddau o ddyfodol dystopaidd i’ch aflonyddu, a hwnnw’n cuddio y tu ôl i bresennol digon diniwed yr olwg.

Bydd Charlie Francis hefyd yn perfformio caneuon o’i brosiect ‘Songs for Singers'. Yr awydd i greu ar themâu y tu hwnt i gariad a pherthynas oedd ysbrydoliaeth y prosiect hwn, sy’n edrych ar agweddau ehangach o lawer ar y cyflwr dynol. Gan fanteisio ar dalentau’r cerddorion y mae Charlie wedi gweithio gyda nhw, mae ‘Songs For Singers’ yn rhoi llwyfan i rai o leisiau gorau De Cymru.

Mae Cotton Wolf yn dod a Llion Robertson, yr ‘arch-gynhyrchydd’ o Gymro, a Seb Goldfinch, y cyfansoddwr a hyfforddwyd yn glasurol, ynghyd. Gan edrych ar y gwrthdaro rhwng dyn a pheiriant mewn byd cynyddol ddigidol, mae’r ddau’n creu byd epig o sain gyda’r mymryn lleiaf o leisiau. Mae’r themâu’n rhoi sylw i’r cysylltu a’r datgysylltu a ddaw yn sgil ymwneud â thechnoleg, ac mae llaw dyner, gynnes a dynol y ddau wrth gynhyrchu yn cyd-fynd yn wych â’r cefndir electronig.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

The most anticipated events in Cardiff :

Take your Henry Hoover for a picnic
Bute Park
Pontypridd 5km Bounce Run
The Great British Gin Festival - Weston Super Mare
Tropicana, Weston-super-Mare
Sold Out | Pete Tong Presents Ibiza Classics - Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Ice Cream Festival 2018 | Cardiff
Cardiff
Colour Clash 2018
Tredegar Park
The Great British Gin Festival - Cardiff
Portland House
Party At The Park 2018
Tredegar Park
Cardiff International Food & Drink Festival
Catfish and the Bottlemen at Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
The most popular events in your news feed!