Body Language with Jennifer Hartley @ Festival of Voice - Gŵyl y Llais, Cardiff [from 15 to 16 June]

Body Language with Jennifer Hartley


7
15 - 16
June
14:00 - 13:00

 Facebook event page
Festival of Voice - Gŵyl y Llais
CF10 5AL Cardiff
Communication from one person to another is often deemed the most natural asset of the human race. There are many different levels of communication: voice and language, body language, and facial expressions – direct communication and indirect communication.

This workshop aims to highlight the different forms of communication on a conscious and sub-conscious level. It will bring awareness to our own body language and facial expressions when communicating, and how we recognise body language traits of others. How can these techniques be used to be more open when communicating?

Dr. Jennifer Hartley studied theatre and therapy after completing a degree in Literature and Linguistics. An international speaker, lecturer and trainer on both theory and practice, Jennifer specialises in therapy through drama. She has developed her methodology, which she now uses to work with minority and oppressed groups internationally. Jennifer is the founder and director of the UK registered charity Theatre Versus Oppression.
______________________________________________________

Cyfathrebu rhwng un person a’r llall, medden nhw, yw rhinwedd mwyaf naturiol yr hil ddynol. Mae sawl math gwahanol o gyfathrebu: llais ac iaith, iaith y corff ac ystumiau’r wyneb – a chyfathrebu uniongyrchol ac uniongyrchol ill dau.

Nod y gweithdy hwn y dangos y gwahanol fathau o gyfathrebu ar lefel ymwybodol ac isymwybodol. Bydd yn ein gwneud yn ymwybodol o iaith ein corff ein hunain ac ystumiau ein hwynebau wrth inni gyfathrebu, a’r modd y byddwn yn cydnabod tueddiadau yn iaith corff pobl eraill. Sut y gallwn ddefnyddio’r technegau hyn er mwyn bod yn fwy agored wrth gyfathrebu?

Astudiodd Dr. Jennifer Hartley theatr a therapi ar ôl cwblhau gradd mewn Llenyddiaeth ac Ieithyddiaeth. Mae’n siaradwraig, yn ddarlithwraig ac yn hyfforddwraig ryngwladol ym maes theori ac ymarfer, ac yn arbenigo mewn therapi drwy ddrama. Mae hi wedi datblygu ei methodoleg ei hun, ac yn defnyddio hwnnw bellach i weithio gyda grwpiau lleiafrifol a grwpiau sy’n cael eu gormesu yn rhyngwladol. Jennifer yw sylfaenydd a chyfarwyddwr yr elusen gofrestredig yn y DU, Theatre Versus Oppression.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

The most anticipated events in Cardiff :

Take your Henry Hoover for a picnic
Bute Park
Pontypridd 5km Bounce Run
The Great British Gin Festival - Weston Super Mare
Tropicana, Weston-super-Mare
Sold Out | Pete Tong Presents Ibiza Classics - Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Ice Cream Festival 2018 | Cardiff
Cardiff
Colour Clash 2018
Tredegar Park
The Great British Gin Festival - Cardiff
Portland House
Party At The Park 2018
Tredegar Park
Cardiff International Food & Drink Festival
Catfish and the Bottlemen at Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
The most popular events in your news feed!