Double Vision @ Wales Millennium Centre, Cardiff [from 6 to 17 June]

Double Vision


19
6 - 17
June
19:30 - 17:00

 Facebook event page
Wales Millennium Centre
Bute Pl, CF10 5AL Cardiff
REHEARSAL ROOM 3

Coproduced by Wales Millennium Centre with Gagglebabble
Double Vision

06 Jun — 17 Jun 2018
Tickets (max 8 seats per booking):
£15

Age Guidance: 16+ (No under 2s).

A brand-new thriller from Wales Millennium Centre and multi-award winning theatre company Gagglebabble.

I saw you. With these eyes. With his eyes…

It’s a glamourous lifestyle aboard the Empress of the Sea for best friends Serena and Mel. Serena woos the crowds with her intoxicating voice and Mel mixes the cocktails. But then, one dark and stormy night, events take an unexpected and sinister turn. Disturbing revelations unfold, the unthinkable happens, and things will never be the same…

This thrilling ride through the darkness of the human psyche blends Gagglebabble’s signature dark humour with an electrifying original score composed by Lucy Rivers performed by a live band fronted by Lisa-Jen from 9Bach.

Double Vision is inspired by Alfred Hitchcock and Earnest Lehman’s un-finished script The Blind Man. Created especially for Festival of Voice this will be a multi-sensory inclusive experience.

Expect to be disorientated. Expect to question everything.

Credits

Writers: Hannah McPake and Lucy Rivers

Director: Matthew Blake

Composer and Lyrics: Lucy Rivers

Set and Costume Design: Hayley Grindle

Lighting and Projection Design: Joshua Pharo

Sound Design: Elena Pena

Dramaturg: Matthew Hartley

Production Manager: Lisa Hall

Performers:

Lisa Jen Brown

Mared Jarmen

Hannah McPake

Francois Pandolfo

Lucy Rivers

Musicians:

Mark O’Connor

Paul Jones

Produced by Wales Millennium Centre as part of Festival of Voice 2018
______________________________________________________

YSTAFELLOEDD YMARFER 3

Coproduced by Wales Millennium Centre with Gagglebabble
Double Vision

06 Meh — 17 Meh 2018
Tocynnau (8 sedd ar y mwyaf i bob archeb):
£15

Canllaw Oed: 16+ (Dim plant dan 2 oed).

Dyma sioe gyffrous newydd sbon gan Ganolfan Mileniwm Cymru a'r cwmni theatr llwyddiannus, Gagglebabble.

«I saw you. With these eyes. With his eyes…»

Mae bywyd yn braf ar fwrdd yr Empress of the Sea i'r ffrindiau mynwesol, Serena a Mel. Gwaith Serena yw hudo'r gynulleidfa gyda'i llais, a Mel sy'n cymysgu'r coctels. Ond yna'n annisgwyl, un noson dywyll a stormus, mae pethau'n prysur droi'n sinistr. Dyma ddatgelu cyfrinachau annifyr wrth i'r amhosibl ddod yn wir. Fydd pethau byth yr un fath eto…

Mae'r sioe iasol hon sy'n ein cyflwyno i ochr dywyll y meddwl dynol yn cyfuno hiwmor du nodweddiadol Gagglebabble â sgôr wreiddiol ryfeddol y gyfansoddwraig Lucy Rivers. Bydd band byw sy'n cynnwys Lisa-Jen o 9Bach yn perfformio'r gerddoriaeth.

Alfred Hitchcock a sgript anorffenedig Earnest Lehman, The Blind Man, sydd wedi ysbrydoli Double Vision. Mae'n sioe sydd wedi'i chreu'n arbennig ar gyfer Gŵyl y Llais a bydd yn rhoi profiad sy'n deffro sawl un o'r synhwyrau.

Disgwyliwch fod mewn penbleth. Disgwyliwch gwestiynu popeth.

Clodrestr

Awduron: Hannah McPake a Lucy Rivers

Cyfarwyddo: Matthew Blake

Cyfansoddi a Geiriau'r Caneuon: Lucy Rivers

Set a Dylunio'r Gwisgoedd: Hayley Grindle

Dylunio'r Goleuo a Thaflunio: Joshua Pharo

Dylunio Sain: Elena Pena

Dramodydd: Matthew Hartley

Rheolwr Cynhyrchu: Lisa Hall

Perfformwyr:

Lisa Jen Brown

Mared Jarmen

Hannah McPake

Francois Pandolfo

Lucy Rivers

Cerddorion:

Mark O'Connor

Paul Jones

Cynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru fel rhan o Ŵyl y Llais 2018
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Wales Millennium Centre:

An Officer and a Gentleman The Musical
Wales Millennium Centre
War Horse
Wales Millennium Centre
Hwn yw fy Mrawd: Paul Robeson - Arwr i Gymru, Arwr i'r Byd
Wales Millennium Centre
Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Teilwng yw'r Oen
Wales Millennium Centre
Gig y Pafiliwn
Wales Millennium Centre
Summer Holiday The Musical
Wales Millennium Centre
Cardiff Summer Shred 2018
Wales Millennium Centre
Let It be
Wales Millennium Centre
Let It Be UK Tour 2018 - Cardiff
Wales Millennium Centre
Evita
Wales Millennium Centre
Faulty Towers: The Dining Experience
Wales Millennium Centre
Rob Brydon: I Am Standing Up
Wales Millennium Centre
Royal Air Force in Concert Centenary Tour
Wales Millennium Centre
Joanna Lumley: It's all about me
Wales Millennium Centre
10th Anniversary Gala Concert
Wales Millennium Centre
Dara O'Briain: Voice of Reason
Wales Millennium Centre
Wicked
Wales Millennium Centre
Wicked @ WMC Cardiff Bay
Wales Millennium Centre
Wicked
Wales Millennium Centre

The most anticipated events in Cardiff :

Take your Henry Hoover for a picnic
Bute Park
Pontypridd 5km Bounce Run
The Great British Gin Festival - Weston Super Mare
Tropicana, Weston-super-Mare
Sold Out | Pete Tong Presents Ibiza Classics - Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Ice Cream Festival 2018 | Cardiff
Cardiff
Colour Clash 2018
Tredegar Park
The Great British Gin Festival - Cardiff
Portland House
Party At The Park 2018
Tredegar Park
Cardiff International Food & Drink Festival
Catfish and the Bottlemen at Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
The most popular events in your news feed!