Maquis Pop-Up Bar @ Festival of Voice - Gŵyl y Llais, Cardiff [from 7 to 18 June]

Maquis Pop-Up Bar


71
7 - 18
June
17:00 - 00:30

 Facebook event page
Festival of Voice - Gŵyl y Llais
CF10 5AL Cardiff
“Whatever happens the flame of our people must not be extinguished”

#MAQUIS
Pop-Up Bar
Disused city centre premises, brimming with contraband.

Free your voice. It is time to emerge from the shadows and liberate our land. Covert meetings to commence from Thursday 7 June, from 5pm. This cell will only exist for 10 nights until Sunday 17 June as we need to avoid infiltration from the Enemy.

Attendance is strictly secret and any communication should only be made via Twitter @DTAcardiff until further notice. The #Maquis will then contact you with further instructions.

The meetings will be small as to keep the mission under the radar, so early correspondence is advisable. Communication lines will be open from Tuesday 22 May.

By attending, you are signing up to the Cause. Help us spread the word to like-minded people. We wish to reach all that may have interest in becoming part of this elite movement.

A mixologist will serve classic ‘SPIRITS’ from the bar to help strengthen your courage.

Through the evening Radio Barkas will be sending secret coded messages to you, our front-line Comrades.

Will you join us …?

“Sleep well knowing you have done your daily dose of sabotage”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#Maquis @DTAcardiff #FoV2018
https://twitter.com/DTAcardiff

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#MAQUIS
Y Bar Cudd
Adeilad gwag yng nghanol y ddinas, sy’n llawn contraband.

“Beth bynnag ddigwydd, rhaid cadw fflam ein pobl ynghyn”

Codwch eich llais. Mae’n bryd camu o’r cysgodion a rhyddhau ein tir. Bydd cyfarfodydd dirgel yn cychwyn o 5pm ddydd Iau 7 Mehefin ymlaen. Fydd y gell yma ddim ond yn bodoli am 10 noson, tan ddydd Sul 17 Mehefin, i atal y Gelyn rhag cael cyfle i sleifio i’n plith.

Bydd eich presenoldeb yn gwbl gyfrinachol, a dylech gadw’r cyfathrebu i Twitter drwy gyfrif @DTAcardiff tan i chi glywed fel arall. Bydd y #Maquis yn cysylltu â chi ymhellach gyda rhagor o gyfarwyddiadau. Bydd y cyfarfodydd yn fach er mwyn sicrhau cyfrinachedd, felly cysylltwch yn fuan i sicrhau mynediad. Bydd y llinellau ar agor o ddydd Mawrth 22 Mai ymlaen.

Drwy ddod, byddwch yn ymrwymo i gefnogi’r Achos. Helpwch ni i ledaenu’r gair i bobl o’r un anian. Rydyn ni am gyrraedd pawb fyddai â diddordeb mewn dod yn rhan o’r mudiad dethol yma.

Bydd cymysgydd diodydd yn gweini ‘GWIRODYDD’ clasurol o’r bar er mwyn rhoi digon o blwc i chi.

Drwy gydol y noson bydd Radio Barkas yn anfon negeseuon mewn cod atoch chi, ein Cymrodyr ar y rheng flaen.

Wnewch chi ymuno â ni …?

“Cysgwch yn dawel gan wybod eich bod wedi gwneud eich rhan i danseilio’r gelyn”
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

The most anticipated events in Cardiff :

Take your Henry Hoover for a picnic
Bute Park
Pontypridd 5km Bounce Run
The Great British Gin Festival - Weston Super Mare
Tropicana, Weston-super-Mare
Sold Out | Pete Tong Presents Ibiza Classics - Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Ice Cream Festival 2018 | Cardiff
Cardiff
Colour Clash 2018
Tredegar Park
The Great British Gin Festival - Cardiff
Portland House
Party At The Park 2018
Tredegar Park
Cardiff International Food & Drink Festival
Catfish and the Bottlemen at Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
The most popular events in your news feed!