Double Vision @ Festival of Voice - Gŵyl y Llais, Cardiff [from 6 to 17 June]

Double Vision


98
6 - 17
June
19:30 - 17:00

 Facebook event page
Festival of Voice - Gŵyl y Llais
CF10 5AL Cardiff
Co-produced by Wales Millennium Centre and Gagglebabble as part of Festival of Voice

Part murder mystery, part gig, and a whole lot of fun; Double Vision is a brand-new thriller from Wales Millennium Centre
and award-winning theatre company Gagglebabble.

Welcome aboard the Empress of the Sea, the most luxurious cruise ship ever built, we’re going to make this a trip you’ll never forget.

Lead singer Serena woos the crowds nightly while Mel mixes the cocktails.

But one stormy night, events take an unexpected and sinister turn. As the ship hits choppy waters passengers disappear, perspectives shifts, reality blurs and Serena’s life changes forever.

A thrilling ride through the darkness of the human psyche, inspired by Alfred Hitchcock and Ernest Lehman’s un-finished script, ‘The Blind Man’. A story about friendship, perception and betrayal.

Combining Gagglebabble’s signature dark humour with an electrifying original score composed by Lucy Rivers and performed by a live band fronted by 9Bach’s Lisa Jên, this will be a multi-sensory experience…

**Performance on 6 June at 7:30pm is a preview show.
All shows are accessible for visually impaired people, with audio description built into the script. If you have access requirements please notify us at point of booking. The show will be sensory and potentially scary – it is a thriller.
______________________________________________________

Cyd-gynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru ac Gagglebabble fel rhan o Ŵyl y Llais
Yn hanner stori ddirgelwch, hanner gig,
ac yn llawer o hwyl, sioe gy rous
newydd yw Double Vision gan Ganolfan Mileniwm Cymru a’r cwmni theatr arobryn, Gagglebabble.

Croeso ar fwrdd yr Empress of the Sea, y llong fordeithio fwyaf moethus erioed. Bydd hon yn daith fythgo adwy.
Gwaith Serena’r gantores yw hudo’r gynulleidfa bob nos yn y Bijoux Bar, a

Mel sy’n cymysgu’r coctels. Ond un noson stormus, mae pethau'n troi’n sinistr. Wrth i’r llong daro dyfroedd garw, mae teithwyr yn di annu, mae safbwyntiau’n gwyrdroi, mae realiti’n cymylu ac mae bywyd Serena yn newid am byth.

Taith iasol i ochr dywyll y meddwl dynol yw Double Vision, wedi’i hysbrydoli gan Alfred Hitchcock a sgript anor enedig Ernest Lehman, The Blind Man. Mae’n stori am gyfeillgarwch, argra adau a brad.

Gan gyfuno hiwmor tywyll Gagglebabble, sgôr wreiddiol ryfeddol gan Lucy Rivers a pher ormiad byw gan 9Bach gyda Lisa-Jen yn serennu, bydd Double Vision yn bro ad sy’n de ro sawl un o’r synhwyrau…

Rhagddangosiad yw per ormiad 6 Mehe n am 7:30pm
Mae pob sioe yn hygyrch i bobl â nam ar
eu golwg, gyda sain ddisgrifiad yn rhan annatod o’r sgript. Os oes gennych ofynion yn ymwneud â hygyrchedd a wnewch chi ein hysbysu ni wrth i chi archebu. Bydd y sioe yn synhwyraidd ac, o bosib, yn ddychrynllyd – drama ias a chyffro ydyw.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

The most anticipated events in Cardiff :

Take your Henry Hoover for a picnic
Bute Park
Pontypridd 5km Bounce Run
The Great British Gin Festival - Weston Super Mare
Tropicana, Weston-super-Mare
Sold Out | Pete Tong Presents Ibiza Classics - Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Ice Cream Festival 2018 | Cardiff
Cardiff
Colour Clash 2018
Tredegar Park
The Great British Gin Festival - Cardiff
Portland House
Party At The Park 2018
Tredegar Park
Cardiff International Food & Drink Festival
Catfish and the Bottlemen at Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
The most popular events in your news feed!