Leanne Wood - Gogledd Caerdydd / Cardiff North @ Whitchurch Community Centre, Cardiff [4 June]

Leanne Wood - Gogledd Caerdydd / Cardiff North


39
04
June
18:30 - 20:00

 Facebook event page
Whitchurch Community Centre
Ty'n Y Pwll Road, CF14 1BU Cardiff
Cyfarfod Cyhoeddus / Public Meeting
6.30pm 4/6/2018

Canolfan Gymunedol yr Eglwys Newydd
Whitchurch Community Centre
Old Church Rd,
Yr Eglwys Newydd / Whitchurch
Caerdydd / Cardiff
CF14 1AD

[English below]
...
Mae Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, yn ymweld â Gogledd Caerdydd i amlinellu ei hagenda radical i sicrhau y bydd penderfyniadau sy'n effeithio ar Gymru'n cael eu gwneud yng Nghymru, drwy raglen o ddemocrateiddio a grymuso.
Bydd Leanne yn siarad mewn cyfarfod cyhoeddus am 6.30yh, 4 Mehefin am sut i herio gwleidyddiaeth o’r brig-i’r-bôn, ganolog, ac yn clywed gan bobl yr ardal am eu dyheadau ar gyfer Caerdydd a Chymru. Mae hwn hefyd yn lansiad lleol pamffled eang gyda syniadau yn amrywio o addysg i fenter i ddiwygio democrataidd fydd yn rhoi mwy o lais i bobl dros y materion sy’n effeithio arnyn nhw a’u cymunedau, ail-gysylltu unigolion â gwleidyddiaeth a herio’r anobaith sydd wedi bod fwyaf amlwg yng ngoleuni degawd o doriadau a’r bleidlais i adael yr UE.

Plaid Cymru Leader Leanne Wood is visiting Cardiff North to set out a radical agenda for ensuring that decisions affecting Wales are made in Wales through a programme of democratisation and empowerment.
Leanne will be speaking at a public meeting at 6.30pm, 4 June, about how to challenge London parties’ top-down, state-centric politics and hearing from people in the area about their aspirations for Cardiff and Wales. This is also the local launch of a wide-ranging pamphlet, with ideas ranging from education to enterprise to democratic reform to emphasise giving people a greater say over the matters that affect them and their communities. Leanne Wood says it's vital to re-engage individuals with politics and challenge the despair that has dominated in light of a decade of cuts and the vote to leave the EU.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Whitchurch Community Centre:

CHEEKI MONKEYS POP UP BABY & CHILDRENS MARKET JUNE 02nd 2018
Whitchurch Community Centre

The most anticipated events in Cardiff :

Take your Henry Hoover for a picnic
Bute Park
Ed Sheeran - Cardiff
Principality Stadium
Pontypridd 5km Bounce Run
Ed Sheeran | Cardiff
Principality Stadium
Cardiff Rum and Reggae Festival - Sold Out!
DEPOT
Ed Sheeran Live - Cardiff
Principality Stadium
Jay-Z & Beyoncé: OTR II
Principality Stadium
Psychedelic Funhouse Comes to Cardiff - 50% Tickets Sold!
Tramshed Cardiff
Italian Passion for Speed
Pizza & Prosecco Festival Cardiff Returns
DEPOT
The most popular events in your news feed!