English @ National Theatre Wales, Cardiff [from 14 to 24 June]

English


80
14 - 24
June
19:00 - 20:30

 Facebook event page
National Theatre Wales
30 Castle Arcade, CF10 1BW Cardiff
National Theatre Wales & Quarantine
With Wales Millennium Centre
Part of Festival of Voice 2018
National Theatre Wales’ and Quarantine’s extraordinary new show invites its audience into a conversation about language with performer Jonny Cotsen – a performance built out of a fascination with what happens when we try to talk about how to live together. It’s inspired by the theatricality of language lessons, and discussions with migrants who learn English for all kinds of reasons. For business, for pleasure, for survival, to take part, to pass the test…
This exuberant A to Z of language and identity — made in Wales, but with a global perspective — pulls pop songs apart, tears grammar to pieces and invites all… the languages in the room to be heard. A joyous, intimate, provocative encounter, English asks how language shapes us all and what happens to our sense of self when we don’t really know how to say who we are.
Age Guidance: 14+
National Theatre Wales a Quarantine
Gyda Chanolfan Mileniwm Cymru
Rhan o Ŵyl y Llais 2018
Mae sioe newydd anhygoel National Theatre Wales a Quarantine yn gwahodd ei chynulleidfa i mewn i sgwrs am iaith gyda'r perfformiwr Jonny Cotsen — perfformiad a adeiladwyd allan o ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd pan geisiwn siarad am sut i fyw gyda'i gilydd. Mae'n wedi'i ysbrydoli gan theatrigrwydd gwersi iaith, a thrafodaethau gydag ymfudwyr sy'n dysgu Saesneg am bob math o resymau. Ar gyfer busnes, er pleser, i oroesi, i gymryd rhan, i basio'r prawf…
Bydd yr A i Z bywiog hwn o iaith a hunaniaeth — a wnaed yng Nghymru, ond â safbwynt byd-eang — yn dadansoddi caneuon pop, yn rhwygo gramadeg yn ddarnau ac yn rhoi llwyfan i’r holl ieithoedd yn yr ystafell. Yn ddigwyddiad llawen, cynnil, pryfoclyd, mae English yn gofyn sut mae iaith yn ein llunio ni oll a’r hyn sy’n digwydd i’n hymdeimlad o’n hunain pan nad ydym mewn gwirionedd yn gwybod sut i ddweud pwy ydym ni.
Canllaw Oedran: 14+
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

The most anticipated events in Cardiff :

Take your Henry Hoover for a picnic
Bute Park
Pontypridd 5km Bounce Run
The Great British Gin Festival - Weston Super Mare
Tropicana, Weston-super-Mare
Sold Out | Pete Tong Presents Ibiza Classics - Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Ice Cream Festival 2018 | Cardiff
Cardiff
Colour Clash 2018
Tredegar Park
The Great British Gin Festival - Cardiff
Portland House
Party At The Park 2018
Tredegar Park
Cardiff International Food & Drink Festival
Catfish and the Bottlemen at Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
The most popular events in your news feed!