Open Rehearsal: Alternative Routes 2018 @ USW Cardiff - University of South Wales, Cardiff [23 May]

Open Rehearsal: Alternative Routes 2018


11
23
May
18:00 - 19:00

 Facebook event page
USW Cardiff - University of South Wales
86-88 Adam Street, CF24 2FN Cardiff
Want to know more about how we create and make dance? We open our rehearsal room doors so you can get a glimpse of what happens in the studio.
Wednesdays during the creation process of new work you can pop in for an hour and discover what we have been working on in the rehearsal. You can see choreographer and dancers in action during the creative process, taking some of the mystery out of how work is created and giving a real behind-the-scenes taste of your National Dance Company. You’ll also get to ask questions at the end in a candid, relaxed and friendly atmosphere. You’re welcome to sketch or simply soak in the rehearsal.
Alternative Routes 2018
Dance & Design from Cardiff’s emerging artists.
National D...ance Company Wales & Royal Welsh College of Music & Drama.
NDCWales Dancers and RWCMD Designers come together to make four fresh dance works in which design is the beating heart, made by artists who have their finger on the pulse of Cardiff’s creative and collaborative culture.
Alt Routes gives unique access to experience the NEW and the NOW, and reject the NORMAL in an intimate setting.
Alt Routes has helped launch the careers of choreographers, designers and makers for over 10 years, and many of the artists and their works are now praised across the world.
— Eisiau gwybod rhagor ynghylch sut yr ydym yn creu a llunio dawns? Rydym yn agor drysau’r ystafell ymarfer er mwyn i chi fedru cael cip ar yr hyn sy’n digwydd y tu mewn i’r stiwdio.
Bob dydd Mercher y broses o greu gwaith newydd, mae cyfle i chi daro i mewn am awr, er mwyn gweld beth sydd gennym ar y gweill yn ystod yr ymarfer. Medrwch weld y coreograffwyr a’r dawnswyr yn cyd-weithio yn ystod y broses greadigol, yn y gobaith y bydd hyn yn taflu goleuni ar y ffordd y mae gweithiau yn cael eu creu ac yn rhoi blas i chi o’r hyn sy’n digwydd yr ochr draw i’r llen o fewn eich Cwmni Dawns Cenedlaethol chi.
Alternative Routes 2018
Dawns a Dylunio gan rai o artistiaid addacol Caerdydd
Cwmni Dawns Cenedlael Cymru yn cyflwyno a Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Mae Dawnswyr CDCCymru a Dylunwyr CBCDC wedi uno i greu pedair dawns newydd sydd â ffocws ar ddylunio, gwaith artistiaid sydd wrth wraidd diwylliant creadigol a chydweithredol Caerdydd.
Mae Alt Routes yn gyfle unigryw i brofi’r PRESENNOL a’r NEWYDD, ac ymwrthod â’r hyn sy’n GYFFREDIN mewn awyrgylch gysurus.
Mae Alt Routes wedi helpu i roi hwb i yrfa coreograffwyr, dylunwyr a gwneuthurwyr dros gyfnod o 10 mlynedd, ac mae llawer o’r artistiaid a’u gweithiau yn cael eu canmol ar draws y byd erbyn hyn.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

The most anticipated events in Cardiff :

Take your Henry Hoover for a picnic
Bute Park
Ed Sheeran - Cardiff
Principality Stadium
Pontypridd 5km Bounce Run
Ed Sheeran | Cardiff
Principality Stadium
Ed Sheeran Live - Cardiff
Principality Stadium
Jay-Z & Beyoncé: OTR II
Principality Stadium
Psychedelic Funhouse Comes to Cardiff - 50% Tickets Sold!
Tramshed Cardiff
Italian Passion for Speed
Pizza & Prosecco Festival Cardiff Returns
DEPOT
Sold Out | Pete Tong Presents Ibiza Classics - Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
The most popular events in your news feed!