The Bryn Meadows Caerphilly 10k 2018 @ Caerphilly, Cardiff [20 May]

The Bryn Meadows Caerphilly 10k 2018


1143
20
May
10:00 - 12:00

 Facebook event page
Caerphilly
Cardiff
The Bryn Meadows Caerphilly 10k
Sunday 20th May 2018
The Bryn Meadows Caerphilly 10K is set to return on Sunday 20th May along with the popular Caerphilly 2k.
Event Timetable
8.00am Baggage and changing facilities open
9.10am 2k entrants assemble
9.15am 2k start time
9.30am Warm up activities
9.45am 10k starting assembly line open…
10.00am 10k start time
The event is organised by Caerphilly County Borough Council, sponsored by Bryn Meadows Golf, Hotel and Spa and is supported by Welsh Athletics, Run Wales and Sport Wales.
(Please note: This Facebook event page is not monitored daily, we will endeavour to reply to any queries as soon as possible)
To register and for more information visit caerphilly10k.com or contact the Visit Caerphilly Centre on 029 2088 0011.
10 Cilomedr Bryn Meadows Caerffili
Dydd Sul 20fed Mai 2018
Mae 10 Cilomedr Bryn Meadows Caerffili yn dychwelyd ar ddydd Sul 20fed Mai ynghyd â 2 Gilomedr Caerffili boblogaidd.
Amserlen y Digwyddiad
08.00am Cyfleusterau cadw bagiau a newid yn agor
09.10am Ymgeiswyr y 2 gilomedr yn ymgynnull
09.15am Amser cychwyn y 2 gilomedr09.30am Gweithgareddau cynhesu
09.45am Llinell ymgasglu’r 10 cilomedr yn agor
10.00am Amser cychwyn y 10 cilomedr
Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a’i noddir gan ‘Bryn Meadows Golf, Hotel and Spa’ ac fe'i cefnogir gan Athletau Cymru, Rhedeg Cymru a Chwaraeon Cymru.
(Sylwer: Nid yw'r dudalen Digwyddiad Facebook hon yn cael ei monitro bob dydd, byddwn yn ymdrechu i ymateb i unrhyw ymholiadau cyn gynted ag y bo modd)
Am fwy o wybodaeth ewch i caerphilly10k.com neu cysylltwch â Chanolfan Croeso Caerffili ar 029 2088 0011.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

The most anticipated events in Cardiff :

Take your Henry Hoover for a picnic
Bute Park
Ed Sheeran - Cardiff
Principality Stadium
Pontypridd 5km Bounce Run
Ed Sheeran | Cardiff
Principality Stadium
Ed Sheeran Live - Cardiff
Principality Stadium
Jay-Z & Beyoncé: OTR II
Principality Stadium
Psychedelic Funhouse Comes to Cardiff - 50% Tickets Sold!
Tramshed Cardiff
Italian Passion for Speed
Pizza & Prosecco Festival Cardiff Returns
DEPOT
Sold Out | Pete Tong Presents Ibiza Classics - Cardiff Castle
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
The most popular events in your news feed!