Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan | St Fagans Museum Ghost Walk @ St Fagans National Museum of History, Cardiff [from 5 to 26 May]

Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan | St Fagans Museum Ghost Walk


44
5 - 26
May
20:45 - 23:59

 Facebook event page
St Fagans National Museum of History
CF5 6XB, CF56 Cardiff
Hoffech chi weld ochr dywyll Sain Ffagan? Dewch gyda ni ar daith fflachlamp!
Wyddoch chi ei bod yn bosibl mai Cymru sydd â’r nifer fwyaf o ysbrydion yn y byd? Tybed a oes rhai yma yn Sain Ffagan? Dewch i glywed straeon ysbryd go iawn am yr adeiladau hanesyddol a chlywed am ofergoelion y Cymry am farwolaeth, galar ac ysbrydion.
Does dim gemau na thriciau ar y daith hon. Rydym wedi ymchwilio’n drylwyr ac yn driw i bob stori. Ar y daith golau fflachlamp o’r gerddi a’r adeiladau, awn i’r union lefydd lle mae pobl wedi gweld, clywed a theimlo pethau anesboniadwy dros y blynyddoedd.
Partneriaeth rhwng Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru a Cardiff History and Hauntings yw’r teithiau.
Nifer benodol o leoedd sydd ar g...ael. Rhaid prynu tocynnau ymlaen llaw.
Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle, ewch i wefan Cardiff History and Hauntings: cardiffhistory.co.uk
Tocynnau: £15.50. Addasrwydd: 13+ (Rhaid i blant dan 18 fod gydag oedolyn)
*****************************************************************************
Explore St Fagans National Museum of History from a completely different angle.
Hear true tales of ghostly encounters in the historic buildings of this park. Also, hear of Welsh superstitions about death, mourning, and ghosts, and discover why Wales could be the world's most haunted country!
This is a «no-nonsense, no gimmicks» faithfully researched and delivered torch-lit tour of the museum grounds and buildings, to the very spots where inexplicable things have been repeatedly seen, heard and felt over the years.
The tours are delivered through a partnership between St Fagans National Museum of History and Cardiff History and Hauntings.
Spaces are limited and all tickets must be purchased in advance
For more information and booking, please go to the Cardiff History and Hauntings website:
cardiffhistory.co.uk
Tickets: £15.50. Suitability: 13+ (Under 18s must be with an adult)
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ St Fagans National Museum of History:

Taith Ysbryd Amgueddfa Sain Ffagan | St Fagans Museum Ghost Walk
St Fagans National Museum of History
Garden Photography with Jason Ingram
St Fagans National Museum of History
Castell Tywyll Sain Ffagan | St Fagans Dark Castle Tours
St Fagans National Museum of History
Dye and print an organic scarf
St Fagans National Museum of History
Teithiau'r Ystlumod | Bat Walks
St Fagans National Museum of History
Gŵyl Fwyd Sain Ffagan | St Fagans Food Festival
St Fagans National Museum of History

The most anticipated events in Cardiff :

Take your Henry Hoover for a picnic
Bute Park
Ed Sheeran - Cardiff
Principality Stadium
Pontypridd 5km Bounce Run
Ed Sheeran | Cardiff
Principality Stadium
Cardiff Rum and Reggae Festival - Sold Out!
DEPOT
Ed Sheeran Live - Cardiff
Principality Stadium
Jay-Z & Beyoncé: OTR II
Principality Stadium
Psychedelic Funhouse Comes to Cardiff - 50% Tickets Sold!
Tramshed Cardiff
Italian Passion for Speed
Pizza & Prosecco Festival Cardiff Returns
DEPOT
The most popular events in your news feed!