Contemporary Evenings / Nosweithiau Cyfoes @ BBC Hoddinott Hall, Cardiff [28 March]

Contemporary Evenings / Nosweithiau Cyfoes


65
28
March
19:30 - 21:30

 Facebook event page
BBC Hoddinott Hall
c/o Wales Millennium Centre, CF10 5AL Cardiff
As part of the 90th anniversary celebrations at BBC Hoddinott Hall, the Orchestra looks back at works that have been premiered by BBC NOW, alongside music by composers close to the orchestra.

Conductor — Jac van Steen
Clarinet — Robert Plane

MARK D. BODEN Clarinet Concerto (World Premiere)
GUTO PUW Camouflage (World Premiere)
MICHAEL BERKELEY Concerto for Orchestra
ALUN HODDINOTT Variants for Orchestra Op. 47
SARAH LIANNE LEWIS Is there no seeker of dreams that were?

Tickets: £11-£13

Concessions, Student Tickets and Family Tickets available.
BBC National Orchestra of Wales Audience Line: 0800 052 1812 (Monday-Friday).

Wales Millennium Centre Ticket Office: 02920 636464. Wales Millennium Centre applies a Booking Fee of £1.50 when paying by cheque or card in person and over the phone. Online transactions are subject to a £1 Booking Fee. No fee applies to tickets bought in person and paid for with cash.

— Fel rhan o ddathliadau pen-blwydd y Gerddorfa yn 90 oed yn Neuadd Hoddinott y BBC, byddant yn edrych yn ôl ar waith a chwaraewyd gyntaf gan BBC NOW, law yn llaw â cherddoriaeth gan gyfansoddwyr gyda chysylltiad agos â’r gerddorfa.

Arweinydd — Jac van Steen
Clarinet — Robert Plane

MARK D. BODEN Clarinet Concerto (Premiere Byd)
GUTO PUW Camouflage (Premiere Byd)
MICHAEL BERKELEY Concerto for Orchestra
ALUN HODDINOTT Variants for Orchestra Op. 47
SARAH LIANNE LEWIS Is there no seeker of dreams that were?
Tocynnau: £11-£13

Consesiynau, Tocynnau Myfyrwyr a Thocynnau Teulu ar gael. Llinell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC: 0800 052 1812 (Llun-Gwener).

Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru: 02920 636464. Mae Canolfan y Mileniwm Cymru yn cymhwyso Ffi Bwcio o £1.50 wrth dalu â siec neu gerdyn dros y ffôn neu’n bersonol. Mae trafodion ar-lein yn destun Ffi Bwcio o £1. Ni chymhwysir ffi i docynnau a brynir yn bersonol ac y telir amdanynt ag arian.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ BBC Hoddinott Hall:

Clarinet Concerto World Premiere
BBC Hoddinott Hall
Cystadleuaeth Côr y Corau/ Choir of Choirs Competition
BBC Hoddinott Hall

The most anticipated events in Cardiff :

The Carnival Of Light Cardiff - Last 100 Tickets
The Great Hall, Cardiff SU
Cardiff Rum and Reggae Festival - On Sale Now!
DEPOT
Waterfalls Walk
Wales Outdoors
Psychedelic Funhouse Comes to Cardiff - 50% Tickets Sold!
Tramshed Cardiff
It's A Love Thing Festival 2018
Cardiff, United Kingdom
Prosecco & Percussion Festival | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
Waterfalls Walk In The Brecon Beacons
Wales Outdoors
DEPOT in the Castle 2018
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Brecon Carreg Cardiff Bay Run 2018
Cardiff Bay Run
ABP Newport Wales Marathon 2018
Newport, United Kingdom
The most popular events in your news feed!