Unexploded Ordnances @ Wales Millennium Centre, Cardiff [from 26 to 30 March]

Unexploded Ordnances


20
26 - 30
March
19:00 - 20:30

 Facebook event page
Wales Millennium Centre
Wales Millennium Centre, Bute Place, CF10 5AL Cardiff
WESTON STUDIO

Split Britches'
Unexploded Ordnances

27 Mar — 31 Mar 2018
Tickets: £12
Age Guidance: 16+ (Contains adult themes)

Combining a Dr Strangelove-inspired performance with a daring forum for public conversation, Unexploded Ordnances (UXO) explores ageing, anxiety, hidden desires and how to look forward when the future is uncertain.

In our Situation Room, twelve audience members are invited to become a Council of Elders to discuss the global issues of the day, as the company weave in satirical insights and humour. Adopting the characters of a bombastic general and ineffectual president, Peggy Shaw and Lois Weaver of Split Britches lace this interactive piece with both playful urgency and lethargy, encouraging discussion about the political landscape.

The pioneering theatre-makers see unexploded ordnances as a metaphor for the unexplored potential in elders and hope to uncover buried resources in us all.
______________________________________________________

STIWDIO WESTON

Split Britches
Unexploded Ordnances

27 Maw — 31 Maw 2018
Tocynnau: £12
Canllaw Oed: 16+ (Yn cynnwys themâu sy’n addas i oedolion yn unig)

Gan gyfuno perfformiad wedi’i ysbrydoli gan Dr Strangelove â fforwm fentrus i gynnal trafodaeth gyhoeddus, mae Unexploded Ordnances (UXO) yn rhoi sylw i heneiddio, pryder, dyheadau cudd a sut i edrych tua’r dyfodol pan fydd hwnnw’n ansicr.

Yn ein hystafell sefyllfa, gwahoddir deuddeg o aelodau’r gynulleidfa i fod yn Gyngor o Hynafgwyr a fydd yn trafod materion cyfoes y byd, wrthi i'r cwmni bupro’r cyfan â’u sylwadau dychanol a’u hiwmor.

Gan fabwysiadu cymeriadau’r cadfridog rhwysgfawr a’r arlywydd da-i-ddim, mae Peggy Shaw a Lois Weaver o Split Britches yn llenwi’r gwaith rhyngweithiol hwn â thaerineb a syrthni, gan annog trafodaeth am y sefyllfa wleidyddol sydd ohoni. Dyma griw theatrig arloesol sy’n gweld ffrwydron sydd heb eu cynnau fel trosiad o botensial heb ei wireddu ymhlith pobl hŷn, gan obeithio datgelu’r adnoddau hynny sydd yn ddwfn ym mhob un ohonom.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Wales Millennium Centre:

Sunset Boulevard
Wales Millennium Centre
Brendan Cole: All Night Long
Wales Millennium Centre
Belle and Sebastian | Wales Millennium Centre, Cardiff
Wales Millennium Centre
Max Boyce
Wales Millennium Centre
Jimmy Carr
Wales Millennium Centre
The Sleeping Beauty - Birmingham Royal Ballet
Wales Millennium Centre
The Sleeping Beauty at Wales Millennium Centre, Cardiff
Wales Millennium Centre
Rachel Williams Live
Wales Millennium Centre
Kiri Pritchard-Mclean Appropriate Adult
Wales Millennium Centre
Beauty And The Beast In Concert
Wales Millennium Centre
Spamalot
Wales Millennium Centre
Russell Watson: Canzoni D'Amore
Wales Millennium Centre
Justin's Band
Wales Millennium Centre
First Lady
Wales Millennium Centre
Justin's Band
Wales Millennium Centre
Matthew Bourne's Cinderella
Wales Millennium Centre
Machynlleth Comedy Festival Showcase
Wales Millennium Centre
Max Boyce
Wales Millennium Centre
Shrek
Wales Millennium Centre

The most anticipated events in Cardiff :

The Carnival Of Light Cardiff - 250 Tickets Remaining!
The Great Hall, Cardiff SU
Beauty And The Beast In Concert
Wales Millennium Centre
Waterfalls Walk
Wales Outdoors
Prosecco & Percussion Festival | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
Waterfalls Walk In The Brecon Beacons
Wales Outdoors
Stereophonics | Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff
Brecon Carreg Cardiff Bay Run 2018
Cardiff Bay Run
ABP Newport Wales Marathon 2018
Newport, United Kingdom
Hannah Wants :: PLAY :: Cardiff :: 02.03.2018
Y Plas Nightclub
The Greatest Love of All - The Whitney Houston Show
St David's Hall
The most popular events in your news feed!