Warrior School @ Cardiff Castle / Castell Caerdydd, Cardiff [from 23 to 25 February]

Warrior School


135
23 - 25
February
10:00 - 12:45

 Facebook event page
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Castle St, CF10 3RB Cardiff
FEBRUARY HALF TERM!!!

Learn how to sword fight and become a fully-fledged knight. Held in the atmospheric 15th century Undercroft, our trainee heroes will learn their fighting skills from the Warwick Warriors and those who make the grade will be knighted in a grand ceremony.

Please note that tickets for this event cover the workshop and access to the Castle grounds including the Keep, Wartime Tunnels and Battlement Walk. An additional charge applies for access to other areas.

Suitable for ages 5-16 years.

For safety reasons, children under 5 may not participate but may accompany Adults who have purchased a ticket.

— HANNER TYMOR MIS CHWEFROR!!!

Dysgwch sut i ymladd gyda chleddyf a dod yn farchog gyflawn. Wedi'i gynnal yn yr Is-Grofft atmosfferig o'r 15fed ganrif, bydd ein harwyr dan hyfforddiant yn dysgu eu sgiliau ymladd gan y Warwick Warriors ac fe fydd y rheini sy'n gwneud y radd yn cael eu creu yn farchogion mewn seremoni wych.

Nodwch fod tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn yn gynnwys y gweithdy a mynediad i diroedd y Castell, gan gynnwys y Gorthwr, Twneli Rhyfel a Llwybr y Bylchfuriau. Mae tâl ychwanegol yn berthnasol am fynediad i'r feysydd eraill.

Addas ar gyfer plant rhwng 5-16 oed.

Am resymau diogelwch, ni all plant dan 5 oed gymryd rhan ond gallant fynd gydag oedolion sydd wedi prynu tocyn.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Cardiff Castle / Castell Caerdydd:

Cardiff Castle; a Welsh Victorian Camelot
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Glimpses of Victorian Life
Cardiff Castle
The 2nd Marquess of Bute; maker of modern Cardiff
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Ugly Burges who designs lovely things
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
DEPOT in the Castle 2018
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Joust! - A Medieval Adventure
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Tafwyl
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Open Air Theatre - The Tempest
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Catfish and the Bottlemen
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
1868 ‘Cardiff’s biggest Birthday Party’
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Cardiff University/Cardiff Half Marathon 2018
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
Mount Stuart; Lord Bute’s ‘other’ house
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
A Victorian Christmas
Cardiff Castle / Castell Caerdydd

The most anticipated events in Cardiff :

The Carnival Of Light Cardiff - 250 Tickets Remaining!
The Great Hall, Cardiff SU
Beauty And The Beast In Concert
Wales Millennium Centre
Waterfalls Walk
Wales Outdoors
Prosecco & Percussion Festival | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
Waterfalls Walk In The Brecon Beacons
Wales Outdoors
Stereophonics | Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff
Brecon Carreg Cardiff Bay Run 2018
Cardiff Bay Run
ABP Newport Wales Marathon 2018
Newport, United Kingdom
Hannah Wants :: PLAY :: Cardiff :: 02.03.2018
Y Plas Nightclub
The Greatest Love of All - The Whitney Houston Show
St David's Hall
The most popular events in your news feed!