Nyrsys @ Wales Millennium Centre, Cardiff [17 April]

Nyrsys


11
17
April
20:00 - 23:00

 Facebook event page
Wales Millennium Centre
Wales Millennium Centre, Bute Place, CF10 5AL Cardiff
Weston Studio

Theatr Genedlaethol Cymru

Nyrsys
By Bethan Marlow. Songs by Rhys Taylor & Bethan Marlow

17 Apr 2018

Tickets: £5

Age Guidance: 14+ (No Under 2s)

As this year sees the NHS turn 70, we take a look behind the scenes of a busy cancer ward in a hospital in Wales today, with script and songs created from interviews with ‘real’ nurses.

This new play shines a light on nurses’ experiences – the challenges they face in their day-to-day work and the mischief, sisterhood and sense of vocation that sustains them. A heartfelt depiction of the life and work of these real-life heroes who care for us and our loved ones within a healthcare system that’s under perpetual strain.

With Sara Lloyd directing, this is the first public presentation of a work in progress. We look forward to hearing your feedback on this bold new play, ahead of a further development period as the author and company prepare for a full scale production scheduled to tour Wales November – December 2018.

Nyrsys is presented in association with Pontio.
______________________________________________________

Stiwdio Weston

Theatr Genedlaethol Cymru

Nyrsys
Gan Bethan Marlow. Caneuon gan Rhys Taylor & Bethan Marlow

17 Ebr 2018

Tocynnau: £5

Canllaw Oed: 14+ (Dim plant o dan 2 oed)

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys ‘go iawn’.

Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys – yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd dan bwysau parhaol.

Gyda Sara Lloyd yn cyfarwyddo, dyma gyflwyniad cyhoeddus cyntaf o waith-ar-waith. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich adborth i’r ddrama feiddgar hon cyn i’r awdur a’r cwmni fynd ati i greu’r cynhyrchiad a fydd yn teithio ym mis Tachwedd a Rhagfyr 2018.

Cyflwynir Nyrsys mewn cydweithrediad â Pontio.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Wales Millennium Centre:

Sheridan Smith In Concert
Wales Millennium Centre
Titanic The Musical
Wales Millennium Centre
Dave Jones
Wales Millennium Centre
Don McLean
Wales Millennium Centre
Bring It On The Musical - Performance Cancelled.
Wales Millennium Centre
Derren Brown Underground
Wales Millennium Centre
Derren Brown: Underground
Wales Millennium Centre
Adele is Younger Than Us
Wales Millennium Centre
The Last Ship
Wales Millennium Centre
ART
Wales Millennium Centre
An Officer and a Gentleman
Wales Millennium Centre
War Horse
Wales Millennium Centre
Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Teilwng yw'r Oen
Wales Millennium Centre
Summer Holiday The Musical
Wales Millennium Centre
Let It be
Wales Millennium Centre
Evita
Wales Millennium Centre
Faulty Towers: The Dining Experience
Wales Millennium Centre
Rob Brydon: I Am Standing Up
Wales Millennium Centre
Royal Air Force in Concert Centenary Tour
Wales Millennium Centre

The most anticipated events in Cardiff :

Ed Sheeran - Cardiff
Principality Stadium
Cardiff Rum and Reggae Festival - Sold Out!
DEPOT
Jay-Z & Beyoncé: OTR II
Principality Stadium
Psychedelic Funhouse Comes to Cardiff - 50% Tickets Sold!
Tramshed Cardiff
Pen y Fan For Solstice Sunset
Wales Outdoors
DEPOT in the Castle 2018
Cardiff Castle / Castell Caerdydd
It's A Love Thing Festival 2018
Cardiff, United Kingdom
Prosecco & Percussion Festival | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
ABP Newport Wales Marathon 2018
Newport, United Kingdom
Unicorn & Prosecco Festival - Cardiff
Tramshed Cardiff
The most popular events in your news feed!