Taste of Rabble Rousers: Cardiff | Blas ar Godi Twrw: Caerdydd @ Wales Millennium Centre, Cardiff [from 11 to 24 February]

Taste of Rabble Rousers: Cardiff | Blas ar Godi Twrw: Caerdydd


18
11 - 24
February
11:00 - 14:00

 Facebook event page
Wales Millennium Centre
Wales Millennium Centre, Bute Place, CF10 5AL Cardiff
Take part with WNO Community Chorus | Cymerwch ran gyda Chorws Cymunedol WNO

We are delighted to share with you four opportunities to get closer to WNO, join our Community Chorus and get a taste of our new rabble rousers season. You can enjoy the music, sing excerpts as part of WNO Community Chorus, find out more about the operas and watch a performance afterwards.

WHEN
There are four Taste of sessions to accompany the operas in the Spring 2018 Season and they are open to anyone aged 18 and over.

•Sunday 11 February Taste of Tosca 11am-2pm (with Tosca starting at 4pm)
•Saturday 17 February Taste of La forza del destino 2-5pm (with La Forza del destino starting at 6.30pm)
•Saturday 24 February Taste of Don Giovanni 11am-2pm (with Don Giovanni starting at 4pm)

TAKE PART
The Taste of sessions are free but your opera tickets will need to be booked and paid for directly via Wales Millennium Centre Ticket Office on 029 2063 6464 or ow.ly/AcpK30hJLm6

To book your space for any of the Taste of sessions please visit our website and fill in the online form.

wno.org.uk/community-chorus

_________________________________________________

Pleser o’r mwyaf yw cael rhannu gyda chi bedwar cyfle i ddod yn nes at WNO, ymuno â’n Corws Cymunedol a chael blas ar ein tymor codi twrw newydd. Gallwch fwynhau’r gerddoriaeth, canu detholiadau o ganeuon fel rhan o Gorws Cymunedol WNO, dysgu mwy am yr operâu a gwylio perfformiad ar y diwedd. Bydd rhai sy’n mwynhau canu ac opera wrth eu bodd â’r digwyddiadau hyn, a fydd yn gyfle i gael cipolwg ar y ffordd y mae ein cwmni opera o’r radd flaenaf yn gweithio.

PA BRYD
Cynhelir pedair sesiwn Blas ar i gyd-fynd â’r operâu yn ystod Tymor y Gwanwyn 2018 ac maent yn agored i unrhyw un sy’n 18 mlwydd oed neu’n hŷn.

Cynhelir tair sesiwn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd ym mis Chwefror 2018

•Dydd Sul 11 Chwefror Blas ar Tosca 11am-2pm (a bydd Tosca yn dechrau am 4pm)
•Dydd Sadwrn 17 Chwefror Blas ar La forza del destino 2-5pm (a bydd La Forza del destino yn dechrau am 6.30pm)
•Dydd Sadwrn 24 Chwefror Blas ar Don Giovanni 11am-2pm (a bydd Don Giovanni yn dechrau am 4pm)

CYMRYD RHAN
Mae’r sesiynau Blas am ddim, ond bydd angen archebu a thalu am eich tocynnau opera yn uniongyrchol drwy Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru ar 029 2063 6464 neu ow.ly/AcpK30hJLm6

I archebu lle yn unrhyw un o’r sesiynau Blas ar, ewch i'n gwefan a llenwch yr ffurflen arlein.

wno.org.uk/cy/corws-cymunedol
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Wales Millennium Centre:

Sunset Boulevard
Wales Millennium Centre
Brendan Cole: All Night Long
Wales Millennium Centre
Belle and Sebastian | Wales Millennium Centre, Cardiff
Wales Millennium Centre
Max Boyce
Wales Millennium Centre
Jimmy Carr
Wales Millennium Centre
The Sleeping Beauty - Birmingham Royal Ballet
Wales Millennium Centre
The Sleeping Beauty at Wales Millennium Centre, Cardiff
Wales Millennium Centre
Rachel Williams Live
Wales Millennium Centre
Kiri Pritchard-Mclean Appropriate Adult
Wales Millennium Centre
Beauty And The Beast In Concert
Wales Millennium Centre
Spamalot
Wales Millennium Centre
Russell Watson: Canzoni D'Amore
Wales Millennium Centre
Unexploded Ordnances
Wales Millennium Centre
Justin's Band
Wales Millennium Centre
First Lady
Wales Millennium Centre
Justin's Band
Wales Millennium Centre
Matthew Bourne's Cinderella
Wales Millennium Centre
Machynlleth Comedy Festival Showcase
Wales Millennium Centre
Max Boyce
Wales Millennium Centre

The most anticipated events in Cardiff :

The Carnival Of Light Cardiff - 250 Tickets Remaining!
The Great Hall, Cardiff SU
Beauty And The Beast In Concert
Wales Millennium Centre
Waterfalls Walk
Wales Outdoors
Prosecco & Percussion Festival | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
Waterfalls Walk In The Brecon Beacons
Wales Outdoors
Stereophonics | Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff
Brecon Carreg Cardiff Bay Run 2018
Cardiff Bay Run
ABP Newport Wales Marathon 2018
Newport, United Kingdom
Hannah Wants :: PLAY :: Cardiff :: 02.03.2018
Y Plas Nightclub
The Greatest Love of All - The Whitney Houston Show
St David's Hall
The most popular events in your news feed!