Twrw & Femme: Adwaith, Marged, Serol Serol, DJ Gwenno & Patblygu @ Twrw, Cardiff [13 October]

Twrw & Femme: Adwaith, Marged, Serol Serol, DJ Gwenno & Patblygu


82
13
October
19:00 - 22:15

 Facebook event page
Twrw
Clwb Ifor Bach, 11 Womanby Street, CF10 1BR Cardiff
Ma' Femme a Twrw yn dod at eu gilydd i gyflwyno noson o gerddoriaeth byw i ddathlu merched mewn cerddoriaeth.

Y band prysur o Gaerfyrddin sy'n cynnig cocktail o post punk, psyche pop a gwerin, Adwaith fydd yn cloi'r noson. Hwn fydd gig cyntaf y band yn headlino noson yng Nghlwb Ifor Bach, a ni wedi moyn neud hwn ers peth amser.

Pan gyrhaeddodd caneuon newydd Marged ein blwch post, odd rhaid i ni fwcio hi. Cymysgedd o guriadau trwm, synths minimalistaidd a ffwc o lais oedd i glywed. Fydd hwn yn ddwys iawn yn fyw.

Yn agor y noson fydd Serol Serol, y band space pop o Ddyffryn Conwy. Digon o vintage synths wedi'u blethu gyda digon o ooohs ag aaahs i neud chi feddwl bod chi mewn film David Lynch.

Yn DJio drwy'r nos, fydd 2 fenyw hynod o ddylanwadol gyda ni, Gwenno a Pat Morgan (Datblygu).

— FEMME & TWRW are coming together to present a night to celebrate women in music.

The busy band from Carmarthen offers a cocktail of post punk, psyche pop and folk, Adwaith will be finishing the evening. This will be the band's first headline gig in Clwb Ifor Bach, and we've wanted this to happen for a long time.

When Marged's new songs reached our inbox, we had to book her. It's a mix of heavy beats, minimalistic syths and an incredible voice. This will be a performance you won't want to miss.

Opening the evening will be Serol Serol, the space pop band from Dyffryn Conwy in North Wales. There's vintage synths, with enough ooohs and aaahs to make you think you're in a David Lynch film.

DJing through the evening, will be the inspirational and legendary Gwenno and Pat Morgan (Datblygu).
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Twrw:

TWRW: Omaloma, Cpt. Smith, OSHH, DJ Pydew
Twrw

The most anticipated events in Cardiff :

The Cowbridge Christmas Market
Cowbridge Leisure Centre
Halloween in Cardiff
Cardiff, United Kingdom
The Burger Festival Cardiff 2017
The Burger Festival
The Polar Express Open Air Christmas Family Cinema!
Llanyrafon Manor
Christmas Eve Afternoon Tea
Hensol Castle
The Polar Express Open Air Christmas Family Cinema!
Llanyrafon Manor
Marilyn Manson | Newport
Newport Centre
Fireworks Spectacular sponsored by Fruit Shoot
The Celtic Manor Resort
Gentleman's Dub Club at Tramshed, Cardiff
Tramshed Cardiff
TLC
Motorpoint Arena Cardiff
The most popular events in your news feed!