Responding to Populism: education, voting & the public sphere @ Senedd, Cardiff [18 July]

Responding to Populism: education, voting & the public sphere


60
18
July
17:45 - 19:30

 Facebook event page
Senedd
The National Assembly for Wales, Cardiff Bay, CF99 1NA Cardiff
Ideas of Wales — Syniadau Cymru
Cofrestrwch yma / Register here:

eventbrite.co.uk/e/responding-to-populism-education-voting-constructing-the-public-sphere-tickets-35782193504?aff=es2

5.30pm Light refreshments available / Lluniaeth ysgafn ar gael
6.10pm Discussion begins / Cychwyn y drafodaeth

**English below**

Rydym yn byw mewn cyfnod gwleidyddol cythryblus sydd wedi gweld cynnydd mewn gwleidyddiaeth boblyddol, a nodweddir gan ganfyddiad o raniad cynyddol rhwng y bobl a'r elit, a disgwrs gwleidyddol mwy eithafol, llai goddefgar. Nid yw Cymru, wrth gwrs, wedi ei gochel rhag rhai o'r symptomau hyn; yn wir mae yna gydnabyddiaeth gyffredinol bod rhaid i ni fynd i'r afael â gwendidau ein diwylliant gwleidyddol.

Bydd y drafodaeth agored hon yn bwriadu mynd i'r afael â'r materion yma trwy drafod ffyrdd a dulliau o gynyddu ymwybyddiaeth ac ymgysylltu gwleidyddol, creu amgylchfyd gwleidyddol mwy cynhwysol sy'n creu ymdeimlad o undod rhwng y bobl a'r dosbarth gwleidyddol, a lleihau dylanwadau mwy dinistriol, anoddefgar.

Y themâu penodol dan drafodaeth fydd:

· Gosod sylfeini ein cyhoeddfa o fewn ein traddodiad radical, cymundodaidd;

· Addysg wleidyddol, yn enwedig mewn perthynas ag ysgolion;

· Y potensial o bleidleisio gorfodol o safbwynt adeiladu ymgysylltiad gwleidyddol.

Ymunwch gyda'n cyfranwyr, gan gynnwys Jeremy Miles AC; Dr Dan Evans (Desolation Radio) a Dr Huw Williams (Coleg Cymraeg) yn Senedd ar gyfer trafodaeth ar ddyfodol gwleidyddol Cymru.

***

The tumultuous political times in which we live have seen a rise in populist politics, characterised by perceptions of a growing divide between the people, and a more extreme, less tolerant political discourse. Wales has not, of course, been immune to some of these symptoms; there is a general recognition here that we must address weaknesses in our political culture.

This open debate on Tuesday 18 July will aim to tackle these issues by discussing ways and means of increasing political engagement and awareness, building a more inclusive political sphere that creates a sense of unity between the people and the political classes, and diminishing the influence of more destructive, intolerant forces.

Specific themes under discussion will be:

· the potential for grounding our public sphere within our radical, collectivist tradition;
· the issue of political education, in particular with respect to schools;
· the potential of compulsory voting for building political engagement.

Please join our contributors, including Jeremy Miles AM; Dr Dan Evans (Desolation Radio) and Dr Huw Williams (Coleg Cymraeg) at The Senedd for a discussion on Wales’ political future.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

The most anticipated events in Cardiff :

Harry Potter & the Philosopher's Stone at Cardiff Castle
Cardiff Castle
Prosecco & Percussion Festival | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
The Wine and Cheese Festival Cardiff
Cardiff, United Kingdom
Cardiff University/Cardiff Half Marathon 2017
Cardiff Castle
Cheese Fest Cardiff! at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
Project X house party | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
Cardiff 10K 2017
Cardiff 10K Caerdydd
Dinosaur Encounter
Cardiff Castle
DEPOT In The Park 2017
SSE Swalec Stadium, Cardiff
Free Events in Cardiff | What? When? Where?
Cardiff, United Kingdom
The most popular events in your news feed!