Legends Live! — Lord and Lady Bute's Summer Ball @ Castell Coch, Cardiff [from 22 to 23 July]

Legends Live! — Lord and Lady Bute's Summer Ball


65
22 - 23
July
18:00 - 21:30

 Facebook event page
Castell Coch
Castle Road, CF15 7JS Cardiff
The year is 1891 and Lord Bute is throwing a ball to celebrate the completion of his fairy-tale holiday home, Castell Coch.

Join us for this special evening event where you will get a rare glimpse behind the magical castle’s doors after-hours.

You'll come face-to-face with Lord and Lady Bute and the household cook. Feel free to dress for the occasion, where a dance master will be on hand to help you learn all-important dance steps for the ball.

The first Legends Live! event of the summer, this Victorian ball is held in conjunction with Past Pleasures – the experts behind the interpretation at historic sites including the Tower of London and Warwick Castle.

Mae’n 1891 ac mae’r Arglwydd Bute yn cynnal dawns i ddathlu’r ffaith fod ei gartref gwyliau tylwyth teg, Castell Coch, wedi cael ei gwblhau.

Ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn a gynhelir fin nos i gael cip prin y tu ôl i ddrysau'r castell hudol wedi iddo gau.

Byddwch yn cwrdd â'r Arglwydd a’r Arglwyddes Bute a chogydd y castell. Mae croeso i chi wisgo i fyny ar gyfer yr achlysur, lle bydd dawnsfeistr wrth law i’ch helpu i ddysgu camau dawns hollbwysig ar gyfer y digwyddiad.

Dyma ddigwyddiad Chwedlau Byw! cyntaf yr haf, a bydd yr achlysur Fictoraidd hwn yn cael ei gynnal ar y cyd â Past Pleasures — yr arbenigwyr sy’n gyfrifol am y gwaith dehongli mewn safleoedd hanesyddol gan gynnwys Tŵr Llundain a Chastell Warwick.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

The most anticipated events in Cardiff :

Harry Potter & the Philosopher's Stone at Cardiff Castle
Cardiff Castle
Prosecco & Percussion Festival | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
The Wine and Cheese Festival Cardiff
Cardiff, United Kingdom
Cardiff University/Cardiff Half Marathon 2017
Cardiff Castle
Cheese Fest Cardiff! at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
Project X house party | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
Cardiff 10K 2017
Cardiff 10K Caerdydd
Free Events in Cardiff | What? When? Where?
Cardiff, United Kingdom
DEPOT In The Park 2017
SSE Swalec Stadium, Cardiff
Dinosaur Encounter
Cardiff Castle
The most popular events in your news feed!