Lecture: Cardiff’s Civic Art Treasures @ Cardiff Castle, Cardiff [24 October]

Lecture: Cardiff’s Civic Art Treasures


14
24
October
18:00 - 19:30

 Facebook event page
Cardiff Castle
Castle Street, CF10 3RB Cardiff
By Matthew Williams

6pm

During the late nineteenth century, as the town of Cardiff witnessed an unprecedented industrial boom, the corporation began to accumulate paintings, furniture and silver that would reflect its new status. This lecture examines some of these cultural assets, many of which bear witness to the events and personalities that shaped the development of our city.

Tickets: £8

Tickets available on 029 2087 8100 or at the Castle Ticket Office.
_______________________

Darlith: Trysorau Celf Ddinesig Caerdydd

Gan Matthew Williams

6pm

Yn ystod diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, wrth i dref Caerdydd brofi effaith twf diwydiannol na welwyd ei bath, dechreuodd y gorfforaeth gasglu paentiadau, celfi a gwaith arian a fyddai’n adlewyrchu ei statws newydd. Mae’r ddarlith hon yn bwrw golwg ar rai o’r asedau diwylliannol, llawer ohonynt yn tystio i'r digwyddiadau a’r personoliaethau a siapiodd ddatblygiad ein dinas.

Tocynnau: £8

Tocynnau ar gael drwy ffonio (029) 2087 8100 neu’n bersonol o’r Swyddfa Docynnau.
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Cardiff Castle:

Homeless Events
Cardiff Castle
Welsh Banquet
Cardiff Castle
Cardiff Castle Ghost Tour: August
Cardiff Castle
Grand Medieval Mêlée
Cardiff Castle
Dinosaur Encounter
Cardiff Castle
Antiques Roadshow at Cardiff Castle
Cardiff Castle
Antiques Roadshow
Cardiff Castle
Open Air Cinema
Cardiff Castle
Top Gun | The Luna Cinema at Cardiff Castle
Cardiff Castle
Grease | The Luna Cinema at Cardiff Castle
Cardiff Castle
Harry Potter & the Philosopher's Stone at Cardiff Castle
Cardiff Castle
Lecture: A History of Queen Street
Cardiff Castle
Cardiff University/Cardiff Half Marathon 2017
Cardiff Castle
Lecture: Early painted views of Cardiff
Cardiff Castle
The origins of a modern Christmas with The History Chefs
Cardiff Castle

The most anticipated events in Cardiff :

Harry Potter & the Philosopher's Stone at Cardiff Castle
Cardiff Castle
Prosecco & Percussion Festival | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
The Wine and Cheese Festival Cardiff
Cardiff, United Kingdom
Cardiff University/Cardiff Half Marathon 2017
Cardiff Castle
Cheese Fest Cardiff! at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
Project X house party | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
Cardiff 10K 2017
Cardiff 10K Caerdydd
Dinosaur Encounter
Cardiff Castle
DEPOT In The Park 2017
SSE Swalec Stadium, Cardiff
Free Events in Cardiff | What? When? Where?
Cardiff, United Kingdom
The most popular events in your news feed!