Free Fringe Workshop: NTW Team Event - Workout @ The Other Room, Cardiff [17 July]

Free Fringe Workshop: NTW Team Event - Workout


57
17
July
12:00 - 17:00

 Facebook event page
The Other Room
Bute Terrace, CF10 2FE Cardiff
Join National Theatre Wales TEAM as part of the Free Fringe, Monday the 17th of July at The Other Room, Cardiff!

The day will include advice and a Q&A session from NTW staff, including their Communications Coordinator Rhian Lewis who will be offering helpful tips on how to market your upcoming shows, and Head of Creative Development Simon Coates who will give emerging artists an introduction to Creative Producing. The session will conclude with a TEAM Workout run by Lisa Turner, where you can work with other creatives to help shape your future projects. Come with your ideas and questions and let’s work them out together.

Spaces are limited, so follow the link to order your FREE ticket and we’ll see you there!

For any questions about accessibility, contact National Theatre Wales TEAM at: [email protected]

— Ymunwch â TEAM National Theatre Wales fel rhan o'r Ŵyl Ymylol am Ddim, ddydd Llun 17 Gorffennaf yn The Other Room, Caerdydd!

Bydd y diwrnod yn cynnwys cyngor a sesiwn holi ac ateb gan staff NTW, gan gynnwys eu Cydlynydd Cyfathrebu Rhian Lewis a fydd yn cynnig awgrymiadau defnyddiol ar sut i farchnata eich sioeau sydd ar ddod, a Phennaeth Datblygiad Creadigol Simon Coates a fydd yn rhoi cyflwyniad i artistiaid newydd ar Gynhyrchu Creadigol. Daw'r sesiwn i ben gyda TEAM Workout wedi'i gynnal gan Lisa Turner, lle gallwch weithio gyda phobl greadigol eraill i helpu i lunio eich prosiectau yn y dyfodol. Dewch â'ch syniadau a'r cwestiynau a gadewch i ni eu gweithio allan gyda'n gilydd.

Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly dilynwch y linc i archebu eich tocyn AM DDIM ac fe welwn ni chi yno!

Am unrhyw gwestiynau am hygyrchedd, cysylltwch â TEAM National Theatre Wales yn: [email protected]
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ The Other Room:

Sioeau Cerdd Cwta
The Other Room

The most anticipated events in Cardiff :

Harry Potter & the Philosopher's Stone at Cardiff Castle
Cardiff Castle
Prosecco & Percussion Festival | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
The Wine and Cheese Festival Cardiff
Cardiff, United Kingdom
Cardiff University/Cardiff Half Marathon 2017
Cardiff Castle
Cheese Fest Cardiff! at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
Project X house party | Cardiff
Cardiff, United Kingdom
Cardiff 10K 2017
Cardiff 10K Caerdydd
Free Events in Cardiff | What? When? Where?
Cardiff, United Kingdom
DEPOT In The Park 2017
SSE Swalec Stadium, Cardiff
Dinosaur Encounter
Cardiff Castle
The most popular events in your news feed!