Faulty Towers: The Dining Experience @ Wales Millennium Centre, Cardiff [from 14 to 21 September]

Faulty Towers: The Dining Experience


50
14 - 21
September
19:30 - 19:30

 Facebook event page
Wales Millennium Centre
Wales Millennium Centre, Bute Place, CF10 5AL Cardiff
Faulty Towers: The Dining Experience

14 September — 21 September 2017
Tickets: from £45
Promise Members: £3 off tickets on opening night. Subject to allocations and availability.
Age Restriction: 6+

Please arrive 30 mins before show start time.
Important: On 15 & 16 September, performances will take place in ffresh Restaurant instead of the Preseli Room

Chaos ensues as you walk through the door in this 5-star fully immersive experience where the audience are served by Basil, Sybil and Manuel. A true blend of ingenious comedy, a unique theatrical script and a 3-course meal, this multi-sensory experience is perfect for comedy fans, theatre fanatics and anyone who just fancies going out for a dinner they will never forget.

Seventy per cent of this acclaimed show is improvised making no two performances ever the same. With lashings of audience participation, spoonfuls of laughter and bowlfuls of spontaneity, it is easy to see why critics claim our actors are ‘flawless’ (Buzzcuts)

This trademark show is now in its 20th year and continues to pick up rave 5-star reviews along the way, and sells out everywhere it goes. It simply is not to be missed!

«I laughed so hard and often that my face hurt.»
Wales Online

«One of those gems where I was more than satisfied from the start to the end. I could not recommend the show enough.»
The Scots Reviewer, Edinburgh Fringe 2016

«It really is a multi-sensory experience, from the smell of the food, to the noise of smashing plates in the kitchen»
Broadway Baby, Edinburgh Fringe 2016

«Two hours of endless laughter»
The Mumble Theatre, Edinburgh Fringe 2016

___________________________________________________

Faulty Towers: The Dining Experience

14 Medi — 21 Medi 2017
Tocynnau o £45
Aelodau Addewid: Gostyngiad o £3 oddi ar docynnau ar y noson agoriadol. Yn amodol ar argaeledd.

Rydyn ni'n argymell i chi gyrraedd o leiaf 30 munud cyn i’r perfformiad ddechrau.
Pwysig: Ar 15 ac 16 Medi, bydd y perfformiadau yn digwydd ym Mwyty ffresh yn hytrach nag Ystafell Preseli

Gydag anrhefn wrth i chi gerdded i mewn drwy’r drws, bydd Basil, Sybil a Manuel yn gweini arnoch chi yn y profiad 5* dyfeisgar yma. Dyma gyfuniad perffaith o gomedi celfydd, sgript theatraidd unigryw a phryd o fwyd tri chwrs blasus, mewn profiad amlsynhwyraidd wedi’i greu yn arbennig i gefnogwyr comedi, carwyr theatr ac unrhyw un sydd ffansi noson dda o adloniant a gwledda bythgofiadwy.

Mae saith deg y cant o’r sioe hynod boblogaidd yma’n fyrfyfyr, sy’n golygu nad oes yr un sioe byth yr un fath. Gyda pheth wmbredd o gyfleoedd i’r gynulleidfa gymryd rhan, llond bol o chwerthin a natur ddigymell, mae’n hawdd gweld pam fod y wasg a’r cyhoedd wrth eu boddau â’n hactorion.

Mae’r sioe adnabyddus yma bellach yn dathlu ei phen-blwydd yn 20 oed gan barhau i dderbyn adolygiadau 5* penigamp a gwerthu pob tocyn ar ei thaith ledled y wlad. Peidiwch, da chi, â’i cholli!

«I laughed so hard and often that my face hurt.»
Wales Online

«One of those gems where I was more than satisfied from the start to the end. I could not recommend the show enough.»
The Scots Reviewer, Edinburgh Fringe 2016

«It really is a multi-sensory experience, from the smell of the food, to the noise of smashing plates in the kitchen»
Broadway Baby, Edinburgh Fringe 2016

«Two hours of endless laughter»
The Mumble Theatre, Edinburgh Fringe 2016
Discussion
image
Only registered users may comment.
Pass a quick registration or authorization.

Upcoming events @ Wales Millennium Centre:

The Wedding Reception
Wales Millennium Centre
WNO Khovanshchina
Wales Millennium Centre
WNO Eugene Onegin
Wales Millennium Centre
Trumpageddon
Wales Millennium Centre
WNO From the House of the Dead
Wales Millennium Centre
The World's Wife
Wales Millennium Centre
Slava's Snow Show
Wales Millennium Centre
Mary Bijou Cabaret & Social Club
Wales Millennium Centre
Parade
Wales Millennium Centre
As a Tiger in the Jungle
Wales Millennium Centre
Soroptimist International Conference 2017 Cardiff 26-28 October
Wales Millennium Centre
Beautiful - The Carole King Musical
Wales Millennium Centre
OU Degree Ceremonies - Cardiff
Wales Millennium Centre
Tiger Bay
Wales Millennium Centre
Leroy Brito 'Butetown's Finest' LIVE
Wales Millennium Centre
Reboot: Moving Music
Wales Millennium Centre
Miss Saigon
Wales Millennium Centre
The Bear
Wales Millennium Centre
The Band
Wales Millennium Centre

The most anticipated events in Cardiff :

Cardiff University/Cardiff Half Marathon 2017
Cardiff Castle
Halloween in Cardiff
Cardiff, United Kingdom
The Cowbridge Christmas Market
Cowbridge Leisure Centre
Clubland Classix Live Cwmbran
Cwmbran Stadium
Free Events in Cardiff | What? When? Where?
Cardiff, United Kingdom
Marilyn Manson | Newport
Newport Centre
J Hus at Tramshed | Cardiff
Tramshed Cardiff
Rick and Morty Party
Buffalo
Fireworks Spectacular sponsored by Fruit Shoot
The Celtic Manor Resort
TLC
Motorpoint Arena Cardiff
The most popular events in your news feed!